Bajpasy to niejakie pseudo separatory z bocznymi odejściami. Mogłoby się było wydawać, że spełniają one swoją rolę i funkcję. Takie rozwiązanie nie spełnia żadnych wymogów ISO. Oznacza to, że w razie kontroli, za używanie bajpasów na separatorze amalgamatu grożą surowe kary, nawet do 5000 EURO, a również czasowe wyłączenie gabinetu z działalności.

Baypass – co to jest?

Separatory amalgamatu instalowane przez firmę LIDREX i nie tylko, posiadają tylko jedną pompę. Bajpasy tworzą boczne odejścia, które w mają przedłużyć żywotność separatora. Instaluje się je po to, aby cały system, w raz z pompą był po prostu silniejszy i bardziej wydajny, czyli był w stanie ssać w szybkim tempie bez narzędzi i dodatkowej mocy.

Problemy związane z używaniem bajpasów

Problemy związane z używaniem bajpasów mogą być naprawdę poważne. Boczne odejścia mogą spowodować utratę ssania, gdyby przewód wlotowy lub wylotowy został potrącony czy poruszony. Oznacza to, że w przypadku używania bajpasów, musielibyśmy wykazać się maksymalną ostrożnością, aby przypadkowo nie dotknąć separatora, ponieważ może to skutkować zaprzestaniem jego funkcjonowania. Nie jest to bezpieczne i wygodne rozwiązanie, szczególnie w gabinecie, kiedy to mogą się wydarzyć różne niespodziewane sytuacje, a komfort ruchu i poruszania się jest niezbędny w takich sytuacjach.

Instalowanie bajpasów separatora

Oczywistym jest, że żadna profesjonalna firma zajmująca się sprzedażą, transportem i montowaniem separatorów amalgamatu, nie zainstaluje bajpasów na naszym amalgamacie. Nie dostaniemy również przy montażu certyfikatu poświadczającego stan techniczny sprzętu, który jest niezbędny w razie kontroli sanepidu.
A w związku z kontrolą sanepidu… separatory amalgamatu, na którym są zainstalowane bajpasy są nielegalne i podlegają surowej grzywnie, nawet do 5 000 EURO! Jest to niewyobrażalna kwota, w której to możesz pozwolić sobie na zakup legalnego separatora korzystając z usług firmy LIDREX, posiadać wszelkie wymagane dokumenty i certyfikat, a także profesjonalną pomoc w razie wymiany sprzętu czy serwis w wypadku nieprzewidzianych sytuacji.

W wypadku takiej kontroli, na której okaże się, że używasz bajpasów, sanepid posiada również prawo do zamknięcia gabinetu na czas nieokreślony.