Bajpasy, czyli jaka kara grozi za obejście separatora?

Bajpasy to niejakie pseudo separatory z bocznymi odejściami. Mogłoby się było wydawać, że spełniają one swoją rolę i funkcję. Takie rozwiązanie nie spełnia żadnych wymogów ISO. Oznacza to, że w razie kontroli, za używanie bajpasów na separatorze amalgamatu grożą surowe kary, nawet do 5000 EURO, a również czasowe wyłączenie gabinetu …