Bajpasy, czyli jaka kara grozi za obejście separatora?

Bajpasy to niejakie pseudo separatory z bocznymi odejściami. Mogłoby się było wydawać, że spełniają one swoją rolę i funkcję. Takie rozwiązanie nie spełnia żadnych wymogów ISO. Oznacza to, że w razie kontroli, za używanie bajpasów na separatorze amalgamatu grożą surowe kary, nawet do 5000 EURO, a również czasowe wyłączenie gabinetu …

Separator amalgamatu – obowiązkowy od 2019 roku

Separator amalgamatu to urządzenie, które odbiera cząstki amalgamatów ze ścieków biurowych, zmniejszając w ten sposób ilość amalgamatu i rtęci, której związki przedostają się do kanalizacji. Spór na temat obowiązku stosowania tego urządzenia trwa od kilkunastu dobrych lat i jak każda nowa regulacja ma swoich zwolenników i przeciwników. Postanowiono jednak ustandaryzować …

Separator amalgamatu – co to takiego?

Co to jest separator amalgamatu i do czego służy? Co to jest separator amalgamatu? Urządzenie to służy do zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, również tych, które znajdują się w zużytej już wodzie. Separator ma za zadanie zbierać rtęć, która znajduje się niejako w linii między pompą a kanalizacją. Ścieki dentystyczne, …

Separacja amalgamatu w stomatologii a prawo Polskie

Separacja amalgamatu w stomatologii a prawo Polskie Od 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie unijne regulacje dotyczące zaprzestania stosowania amalgamatowych plomb z rtęcią. Wspomniane przepisy regulują też gospodarkę wszelkimi zawierającymi amalgamat odpadami i określają maksymalny czas przechowywania tych odpadów. Regulacje przyjęte przez UE dostosowują się z kolei do zapisów …